Molt més que un comitè tècnic: el Comitè de raports. El primer antecedent del Comitè de salvació pública sota l’Assemblea nacional constituent (1789-1791)

Much more than a technical committee: the Comitè de raports. The first antecedent of the Committee of public salvation under the constituent National Assembly (1789-1791)

  • M. Betlem Castellà i Pujols IUHJVV - Universitat Pompeu Fabra
Keywords: Committee of Rapports, Committee of Public Safety, Information, Louis XVI, Comitè de raports, Comitè de salvació pública, Informació, Jacobins, Lluís XVI

Abstract

Per les seves missions i competències, el Comitè de salvació pública és un dels comitès més coneguts de tots els que hi hagué sota la Convenció nacional (1792-1795) i sota les diferents Assemblees parlamentàries (1789-1795). Ara bé, coneixem els seus antecessors? Aquells comitès que a semblança seva van treballar per a mantenir l’ordre i la tranquil·litat pública? La resposta és evidentment negativa. No només no els coneixem massa, sinó que, el seu primer antecedent, el Comitè de raports, establert el mes de juliol de 1789, amb qui comparteix moltes semblances, ha passat desaparecebut fins fa ben poc. L’objectiu d’aquest article no és altre que presentar-lo.

By virtue of its missions and responsibilities, the Committee of Public Safety is one of the best known of the many committees that sat under the National Convention (1792-1795) and under successive Parliaments (1789-1795). But how much do we know about its antecedents? About those committees that also worked to maintain public order and tranquillity? The answer, clearly, is that we know very little. Not only we know next to nothing about these committees, but until recently we have been entirely ignorant of the first of them, the Comité des rapports, established in July 1789, with which the Committee of Public Safety has many similarities. The aim of this paper is simply to present it.

Author Biography

M. Betlem Castellà i Pujols, IUHJVV - Universitat Pompeu Fabra

Maria Betlem Castellà i Pujols és doctora en Història per la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne amb la tesi Revolució, Poder i Informació. El control de la informació a les Assemblees parlamentàries durant la Revolució francesa (1789-1795) (sota la direcció de Lluís Roura i Aulinas i Jean-Clément Martin), defensada a Bellaterra, 28 de novembre de 2008, i que meresqué el Premi Extraordinari de Doctorat. El seu camp de treball són els comitès i les comissions de les assemblees parlamentàries durant la Revolució francesa. Ha publicat i donat conferències a Espanya, França, Itàlia, els Estats Units i el Japó. Actualment és professora associada en el Departament d’Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra.

Published
2014-12-31
Section
Articles