Immigració interior i moviment associatiu a Mallorca: dels anys Cinquanta a l'actualitat

Internal immigration and associative movement in Majorca: from the Fifties to the present

  • Elisabeth Ripoll Gil Universitat de les Illes Balears - becària FPU
Keywords: Inmigración, identidad, Casa Regional, asociación, sociabilidad, Immigració, identitat, associació, sociabilitat, Immigration, Identity, Regional Home, Association, Sociability

Abstract

Les Illes Balears i Mallorca especialment acolliren una nombrosa mà dʹobra arribada de la península durant els anys de desenvolupament turístic. La societat illenca visqué un progressiu canvi en les seves estructures bàsiques, alhora que els col∙lectius immigrants sʹorganitzaren en associacions específiques que els havien de permetre mantenir a través dʹactivitats fonamentalment culturals i recreatives els trets propis de la seva comunitat dʹorigen. És tracta dʹuna forma específica de sociabilitat que encara perdura a lʹilla.

The Balearic Islands and Majorca in particular received a large manpower coming from the Peninsula during the years of the tourism development. The island society underwent a progressive change in its basic structures, while immigrant collectives were organised into specific associations that were supposed to allow them to maintain through mainly cultural and recreational activities the features of their source community. It is a specific form of socialisation that still persists today in the island.

Author Biography

Elisabeth Ripoll Gil, Universitat de les Illes Balears - becària FPU

Llicenciada en Història a la Universitat de les Illes Balears (UIB, 2009), Màster en Història Contemporània a la Universidad Complutense de Madrid (2010) i Màster en Formació del Professorat a la UIB (2011).
Actualment realitza el doctorat en Història a la UIB i és becària de Formació del Professorat Universitari (FPU) del Ministeri dʹEducació, Cultura i Esports.
És membre del Grup dʹEstudi de la Cultura, la Política i la Societat al Món Contemporani (UIB) i del Grup dʹEstudi de la Cultura, la Societat, la Comunicació i el Pensament contemporani de lʹInstitut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE). Forma part del consell executiu i secretaria tècnica del Centre dʹEstudis i Documentació Contemporània de la UIB.

Published
2014-12-31
Section
Focus