Premsa local a una illa mediterrània: la Premsa Forana de Mallorca

Local press on a Mediterranean island: the Premsa Forana of Mallorca

  • Rafel Puigserver Pou Universitat de les Illes Balears
Keywords: Local Press, Culture, Communication, Identity, Language, Premsa local, cultura, llengua, comunicació, identitat

Abstract

L’element insular condiciona el model comunicatiu de la regió o el país on es viu. En el cas de Mallorca ens trobam amb un fenomen específic de premsa local, la Premsa Forana de Mallorca, tot i que compta amb referents a la península, com la premsa comarcal a Catalunya. La premsa forana constitueix un model específic caracteritzat per presentar la realitat amb consciència identitària amb una important contribució a la defensa de la llengua i cultura pròpia. La seva gran incidència i difusió, a més de la proximitat de la informació fan que siguin uns mitjans molt populars i arrelats, cosa que complementa i enriqueix el marc comunicacional i cultural en català a Mallorca.

The insular element determines the communication model of the region or country where you live. In the case of Majorca we find a phenomenon specific to local press, the Premsa Forana (local press) of Majorca, although there are other references as the local press in Catalonia. The Premsa Forana is characterized by a specific model, which provides information‐conscious identity with a major contribution to the defence of the language and culture of Majorca. Its high incidence and distribution, plus the proximity of the information make them a very popular media and rooted, which complements the communication and cultural context in Catalan in Majorca.

Author Biography

Rafel Puigserver Pou, Universitat de les Illes Balears

Llicenciat en Història per la Universitat de les Illes Balears, Postgraduat en Periodisme Digital per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i Màster en Comunicació: els reptes de la comunicació en el segle XXI (UIB). És membre col∙laborador del Grup d’Estudi de la Cultura, la Societat i la Política al Món Contemporani i també secretari tècnic del Centre d’Estudis i Documentació Contemporània de la UIB. Actualment està redactant la seva tesi doctoral “Les publicacions periòdiques de la part forana de Mallorca des dels anys setanta fins a l’actualitat”.

Published
2014-12-31
Section
Focus