Les mobilitzacions ciutadanes a les Illes Balears en defensa del territori i la llengua a final del segle XX i XXI

Citizen mobilisations in the Balearic Islands in defense of the territory and the language at the end of the 20th and 21st centuries

  • Sebastià Serra Busquets Universitat de les Illes Balears
  • Gabriel Mayol Arbona Universitat de les Illes Balears
Keywords: Territorio, Espacio, movilización ciudadana, reivindicación, lengua, Territori, espais naturals, llengua, reivindicació, mobilització ciutadana, Territory, Natural Spaces, Language, Claims, Citizen mobilisation

Abstract

Durant l’etapa autonòmica de les Illes Balears (1983‐2013) s’han portat a terme diferents mobilitzacions ciutadanes que han tengut impacte en la vida social, cultural i política d’aquest territori. Destaquen especialment les protestes i manifestacions sobre qüestions relacionades amb el medi natural i la defensa de la llengua i cultura pròpies. Així i tot, no s’ha de deixar de banda la importància d’algunes mobilitzacions de caire social.

During the autonomous stage of the Balearic Islands (1983-2013) different citizen mobilisations were carried out, which had an impact on the social, cultural and political life of this territory. Particularly noteworthy are the protests and demonstrations on issues related to the natural environment and the defence of one's own language and culture. Even so, the importance of some social mobilisations should not be overlooked.

Author Biographies

Sebastià Serra Busquets, Universitat de les Illes Balears

During the autonomous stage of the Balearic Islands (1983-2013) different citizen mobilisations were carried out, which had an impact on the social, cultural and political life of this territory. Particularly noteworthy are the protests and demonstrations on issues related to the natural environment and the defence of one's own language and culture. Even so, the importance of some social mobilisations should not be overlooked.

Gabriel Mayol Arbona, Universitat de les Illes Balears

Gabriel Mayol Arbona (Montuïri, Mallorca, 1986) es licenciado en Historia, Máster en Formación del Profesorado y Máster en Patrimonio Cultural: Gestión e Investigación, per la Universidad de las Islas Balears. Actualmente está realizando su tesis doctoral sobre movilizaciones ciudadanas en Mallorca durante la etapa autonómica. Ha sido coordinador técnico de diferentes proyectos competitivos sobre patrimonio periodístico y el turismo cultural. También ha investigado otras líneas como la historia de la prensa o el periodismo digital.

Published
2014-12-31
Section
Focus